Telephonic / Offline Order


For Telephonic / Offline Order
Pls. Call on : +91 7232033322

Bulk-order

Basic Kirana Samaan
Sr Name QTY Description
1 Cheeni
Kg.
2 Tea
Kg.
3 Coffee
Kg.
4 Gud
Kg.
5 Patasha
Kg.
6 Mitha Makhana
Kg.
7 Mishree Shira
Kg.
8 Mishree kating
Kg.
9 Gudiya Sakkar
Kg.
10 Bura
Kg.
11 Deshi Ghee
Ltr.
12 Vanspati Ghee
Ltr.
13 Tel
Kg.
14 Mungphali Ka Tel
Ltr.
15 Sarsho Ka Tel
Ltr.
16 Tillee Ka Tel
Ltr.
17 Mota Aata Gahu Ka
Kg.
18 Barik Aata Gahu Ka
Kg.
19 Gahu Ka Daliya
Kg.
20 Basan Mota
Kg.
21 Basan Barik
Kg.
22 Basan Motiya
Kg.
23 Meda
Kg.
24 Suji
Kg.
25 Chaval Basamati
Kg.
26 Chaval Khichadi Ke
Kg.
27 Chaval Pulav Ke
Kg.
28 Chaval Ki Kinakee
Kg.
29 Mung Mogar
Kg.
30 Hari Dal
Kg.
31 Arahar Ki Dal
Kg.
32 Chane Ki Dal
Kg.
33 Uddh Ki Dal (Kali Dal)
Kg.
34 Uddh Mogar
Kg.
35 Malka Masur
Kg.
36 Kala Mashur
Kg.
37 Moth Mogar
Kg.
38 Chola Mogar
Kg.
39 Mung Sabut
Kg.
40 Uddh Saabut
Kg.
41 Lal Chola
Kg.
42 Gori Moth Saabut
Kg.
43 Desi Chana
Kg.
44 Kabli Chana Mota
Kg.
45 Kabli Chana Medium
Kg.
46 Rajama Bada
Kg.
47 Rajama Chota
Kg.
48 Chitra Rajama
Kg.
49 Hemaa Mater
Kg.
50 Safed Mater
Kg.
51 Mungphali Daana
Kg.
52 Soyabin Daana
Kg.
Mevaa
Sr Name QTY Description
1 Badam Giree
Kg.
2 Maamara Badam
Kg.
3 Kaju Saabut
Kg.
4 Kaju To-Pice
Kg.
5 Kaju Tukadi
Kg.
6 Chaadee Work
Kg.
7 Kishmish
Kg.
8 Munuka
Kg.
9 Badam Kating
Kg.
10 Pista Kating
Kg.
11 Pista Saabut
Kg.
12 Chivara
Kg.
13 Akharot Saabut
Kg.
14 Akharot Giree
Kg.
15 Chironji
Kg.
16 Keshar
Kg.
17 Khopra Burada
Kg.
18 Kharbuja meegi
Kg.
19 Matira Meegi
Kg.
20 Goand
Kg.
21 Kus-Kus
Kg.
22 Phol Makhana
Kg.
23 Anjir
Kg.
24 Rosted Pista
Kg.
25 Git (Khopra)
Kg.
Pise V Saabut Masale
Sr Name QTY Description
1 Mirchi Saabut
Kg.
2 Mirchi Paudar
Pack
3 Mirchi Kuti Hui
Kg.
4 Dhaniya Paudar
Pack
5 Dhaniya Saabut
Kg.
6 Haldee Saabut
Kg.
7 Haldee Paudar
Pack
8 Amachor Saabut
Kg.
9 Amachor Paudar
Pack
10 Katrva Soth
Kg.
11 Saabut Soth
Kg.
12 Emlee Bina Beej Ki
Kg.
13 Soph Motee
Kg.
14 Soph Barik
Kg.
15 Jeera
Kg.
16 Ajawain
Kg.
17 Raai
Kg.
18 Dana Methee
Kg.
19 Hing
Kg.
20 Mitha Sodha
Kg.
21 Banking Paudar
Pack
22 Doda Dana
Kg.
23 Kala Namak Paudar
Pack
24 Sendha Namak Paudar
Pack
25 Namak
Kg.
26 Kalonji
Kg.
27 Chana Chila Huaa
Kg.
28 Sike Huye Chane(Bhugada)
Kg.
29 Araaroth
Kg.
30 Jaljeera
Pack
31 Pudina
Pack
32 Saatree
Kg.
33 Chana Masala
Pack
34 Chat Masala
Pack
35 Kasuri Mathee
Pack
36 Sabhar Masala
Pack
37 Pav Bhaji Masala
Pack
38 Achar Masala
Pack
39 Kichan King Masala
Pack
40 Dal Makhani Masala
Pack
41 Jeera Paudar
Pack
42 Safed Mirch Paudar
Pack
43 Kali Mirch Paudar
Pack
44 Kali Mirch Saabut
Pack
45 Garm Masala Saabut
Pack
46 Garm Masala Pisa Huaa
Pack
47 Long
Pack
48 Doda Saabut
Pack
49 Dal Cheeni
Pack
50 Tej Pata
Pack
51 Jaayphal
Pack
52 Jaavitree
Pack
53 Peepal
Pack
Vart Ki Samagri
Sr Name QTY Description
1 Kuttu Aata
Pack
2 Rajgeeri Aata
Pack
3 Singhada Aata
Pack
4 Saabut Singhada
Pack
5 Saabudana
Pack
6 Aalu Cheeps
Pack
7 Saanvak
Pack
8 Saabudana Paapad
Pack
9 Sendha Namak Peesa Huaa
Pack
Sample
Sr Name QTY Description
1 item 1
Ltr.
2 item 2
Meter